Football Icon Football
Today Chevron Icon
Competition
Chevron Icon
Chevron Icon Top Leagues 6
Popular
Chevron Icon England 2
Chevron Icon Spain 2
Chevron Icon Italy 8
Chevron Icon France 2
Chevron Icon International Clubs 11
Chevron Icon Netherlands 2
Chevron Icon Portugal 4
Chevron Icon Saudi Arabia 3
A - Z
Chevron Icon Belgium 1
Chevron Icon Brazil 2
Chevron Icon Finland 2
Chevron Icon Iceland 1
Chevron Icon Norway 6
Chevron Icon Sweden 8
Chevron Icon Turkiye 2
Chevron Icon Albania 1
Chevron Icon Argentina 13
Chevron Icon Bosnia & Herzegovina 1
Chevron Icon Bulgaria 3
Chevron Icon Chile 2
Chevron Icon Colombia 2
Chevron Icon Croatia 2
Chevron Icon Cyprus 2
Chevron Icon Czech Republic 1
Chevron Icon Denmark 1
Chevron Icon England Amateur 2
Chevron Icon Estonia 5
Chevron Icon Georgia 1
Chevron Icon Germany Amateur 1
Chevron Icon Greece 2
Chevron Icon Hungary 1
Chevron Icon India 1
Chevron Icon Iran 2
Chevron Icon Israel 5
Chevron Icon Paraguay 2
Chevron Icon Peru 2
Chevron Icon Poland 3
Chevron Icon Romania 2
Chevron Icon Russia 1
Chevron Icon Serbia 2
Reset Filters
1
X
2
Over
Under
Yes
No
1X
X2
12
England ∙ Premier League
1
collapse
Fulham
Chelsea
1.5
Spain ∙ LaLiga
1
collapse
3
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
1
collapse
2
collapse
1
collapse
1
collapse
5
collapse
5
collapse
1
collapse
2
collapse
1
collapse
2
collapse
3
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
2
collapse
1
collapse
3
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
2
collapse
3
collapse
2
collapse
3
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
3
collapse
2
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
1
collapse
3
collapse
1
collapse
2
collapse
2
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
2
collapse
1
collapse
1
collapse
1
collapse
MTN iconVodafone iconAirtelTigo icon